Funderar du också på kosmetiskt tandvård?

Allt fler av oss jobbar i butiker, i sjukvården, i restauranger och på hotell eller i olika företag och organisationer med mycket kontakt med människor. I sådana yrken blir man sedd – och bedömd. Synad uppifrån och ner.

En frisk och vacker mun är en starka attraktionsfaktorn och en naturlig trivselhöjare. Om tänderna ger ett ofräscht eller ovårdat intryck hjälper inte ett piggt klädesplagg, ett dyrt smycke eller en elegant frisyr. En Mun Som Min är en sajt för dig som vill övertyga dig om tändernas betydelse för utseende, självförtroende, relationer och karriär.

Därför ska du välja Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, SACD

Svenska Akademin för Kosmetisk Tandvård, det svenska namnet på SACD, är ett non-profit nätverk av svenska tandläkare och tandtekniker som alla har målet att ge tandvård av högsta kvalitet. De cirka 200 medlemmarna förkovrar sig i yrket genom fortbildningar i Sverige och utomlands.

Som motto har SACD valt ”Vi kan mer”. Det är inga tomma ord. SACD präglas av hög kunskaps- och ambitionsnivå. Ursprungligen bildades SACD som en protest mot slentrianmässig, undermålig kosmetisk tandvård. SACD stöds några av de allra främsta av tandvårdens leverantörer, en garanti för att dagens tandvårdspatienter behandlas med de bästa metoder och material som står till buds.

När du tittar på bilderna finner du information om SACD-anslutna estetiska tandläkare i Sverige. Återigen, välkommen till En Mun Som Min!

Faktaruta: Kosmetisk Tandvård

”Estetisk eller kosmetiskt tandvård är ingen egen specialitet inom tandvården. Man kan inte få en formell titel som ”estetisk tandläkare”. Det är snarare ett samlingsnamn på tandvårdande insatser som främst syftar till att förbättra estetiken – utseendet – snarare än funktionen på tänderna.
Skillnaden mellan estetisk och kosmetisk kan vara hårfin. Vanligen säger man att estetisk tandvård är att återställa tänder till naturens ursprungliga design, medan kosmetisk tandvård är att förbättare den medfödda designen – utseendet på tänderna.”

Källa:Kosmetisk tandvård, Wikipedia